Bondgård
  • Har Du en jordbruksfastighet sedan tidigare, eller nyss förvärvad, kan Du ansöka om ett räntefritt lån hos stiftelsen Carl Robert Prytz donation
  • Det går även att söka för tillköp, byggnation eller inventarier
  • Lån sökes inom 2 år från investeringstillfället
  • Jordbruksfastigheten skall ligga inom Hallands-, Örebro eller f d Göteborg och Bohus län
  • På jordbruksfastigheten skall bedrivas en aktiv verksamhet
  • Lån beviljas enbart till privatpersoner som är svenska medborgare, ej juridiska personer
  • Lån beviljas huvudsakligen till ägare eller brukare av mindre eller medelstora jordbruk
  • Yngre sökanden bedöms ha företräde
  • Ansökningstillfället är en gång per år, se vidare information under resp länsfond